Botanika

Sbírku tvoří výhradně herbářové položky cévnatých rostlin získaných zejména sběry, výměnou a nákupy prakticky souvisle od konce 19. století doposud. Na budování sbírky se podíleli zejména Filip Kovář, Josef Podpěra, Heinrich Laus, Josef Otruba, František Gogela, Valentin Pospíšil, Bohumil Šula, František Hynšt, Tomáš Homola, Pavel Kusák, Karel Pavlík, Ivan Růžička, I. a J. Jongepierovi, Čestmír Deyl a další. Sbírka nyní zahrnuje cca 160 000 herbářových položek vyšších rostlin. Byla budována systematicky s akcentem na doklady z území bývalého Československa. Přibližně 50 % sbírky je zahraniční provenience, která byla získána většinou výměnou. Jsou zde zastoupeny položky jak z Evropy, tak z Ameriky, Afriky, Asie i Austrálie.

Kurátor: Ing. Jitka Kočendová, Ph.D. (roz. Nováková), kocendova@vmo.cz, tel. 585 515 124