Bryophyta (Mechorosty)

Sbírku tvoří výhradně herbářové položky mechorostů získaných zejména sběry, výměnou a nákupy prakticky souvisle od konce 19. století doposud. Na budování sbírky se podíleli Filip Kovář, Josef Podpěra, Heinrich Laus, Josef Otruba, Valentin Pospíšil, Josef Duda, Zbyněk Hradílek a další. Sbírka čítá přes 20.000 položek mechorostů. Je budována systematicky s akcentem na doklady z území bývalého Československa. Přibližně 20 % sbírky je zahraniční provenience.

Kurátor: Mgr. Magda Bábková Hrochová, BabkovaHrochova@vmo.cz, tel. 585 515 134