Cín

Podsbírku nevelkého rozsahu tvoří přibližně tisíc předmětů, a to převážně stolního nádobí. Zastoupeny jsou také cínové poháry jednotlivých řemeslných cechů z Olomouce nebo Šternberka. Nejstaršími a současně nejvzácnějšími předměty fondu jsou cechovní konvice. Jednak je to konvice olomouckého cechu pekařů z 2. poloviny 15. století, která je dílem olomouckého cínaře Jeronýma Herbsta, jednak renesanční cechovní konvice olomouckých truhlářů z 16. století, která je pravděpodobně dílem cínaře Georga Holczera.
Další podstatnou část fondu tvoří výrobky německé a rakouské provenience z přelomu 19. a 20. století.

Kurátor: Mgr. Robert Šrek, srek@vmo.cz , tel. 585 515 153