Diversae

Sbírka obsahuje předměty dokumentující rostliny, houby a vegetaci jinými než klasickými herbářovými metodami. Převážnou část sbírky tvoří botanické ilustrace od různých autorů. Největší část této kolekce tvoří kolorované kresby Josefa Dohnala a Josefa Weisera. Rostliny jsou kresleny podle živých exemplářů z přírody i z kultury, detaily jednotlivých částí rostlin bývají rozpracovány, u mnoha kreseb je také uvedena lokalita a datum, čímž získávají dokumentační hodnotu. Další důležitou součástí sbírky je jedinečná kolekce ilustrací od autorské dvojice Ettinghausen a Pokorny, vytvořená metodou přírodního tisku v polovině 19. století. Jedná se o unikátní metodu, která umožňuje zachytit i ty nejjemnější struktury rostlinného těla, a v mnohém tak předčí i klasické herbářové položky. Kromě ilustrací sbírka obsahuje také diapozitivy, fotografie jesenické přírody nebo realistické modely hub.

Kurátor: Mgr. Magda Bábková Hrochová, BabkovaHrochova@vmo.cz, tel. 585 515 134