Entomologie

Entomologický fond VMO obsahuje asi 140 000 kusů hmyzu, což ho řadí k v rámci České republiky mezi větší sbírky. Většina materiálu pochází z 20. století, jen malá část již z konce 19. století. Sbírka vznikala jak nákupy od sběratelů, tak vlastní sbírkotvornou činností kurátorů. Převažují sběry z území bývalého Československa, zejména z Moravy. Exotických druhů je zde zastoupeno velmi málo. Většinou jde o starší sběry nejasného původu bez lokalitních údajů, a tudíž bez větší vědecké hodnoty. Pro svou atraktivitu ale slouží k prezentačním účelům. Zastoupení jednotlivých hmyzích řádů ve sbírce je značně nerovnoměrné. Ve sbírce jsou obsaženi hlavně zástupci velkých nebo sběratelsky atraktivních řádů, jakými jsou brouci (hlavní sběratelé: L. a M. Bocákovi, J. Klácel, J. Palásek, Z. Tesař, F. Urbášek), motýli (Adámek, V. Bleša, Kašpar, M. Kudla, J. Pola), dvoukřídlí (J. Martinovský, J. Starý) a blanokřídlí (J. Palásek, J. Slavíček, F. Urbášek). Druhy z  menších řádů jsou ve sbírce zastoupeny pouze nepočetně. Proto je v současnosti zaměřena sbírkotvorná činnost na řád ploštice.

Kurátor: Mgr. Miloš Krist, Ph.D., krist@vmo.cz, tel. 585 515 128