Etnografie

Podsbírka etnografie tvoří druhou nejvýznamnější národopisnou sbírku na Moravě, počet předmětů v ní uložených se blíží 30 000 kusů. Její základ položily sběry Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, pocházející už z 80. let 19. století. Zvláště významná je kolekce výšivek, krojových součástí, kraslic, obrázků na skle a keramiky. Bohatá je i sbírka kramářských tisků, z nichž nejstarší pocházejí z poloviny 18. století. K dalším neméně hodnotným artefaktům etnografické podsbírky patří lidový nábytek, plastiky či modrotiskové formy atd. V posledních letech byla etnografická podsbírka obohacena o řadu kolekcí vánočních ozdob z nejrůznějších materiálů.

Kurátor: Mgr. Michaela Čadilová, cadilova@vmo.cz, tel. 585 515 142