Fotografie a pohlednice

Podsbírka budovaná od 60. let 20. století patří k nejbohatším svého druhu na Moravě. Jsou v ní soustředěny zejména topografické pohlednice od konce 19. století až do současnosti, a to moravské, české i zahraniční provenience. Část podsbírky tvoří rovněž staré fotografie především z olomouckého regionu. Sbírka, jejíž největší nárůst byl zaznamenán v 80. letech 20. století, je průběžně doplňována. Akviziční činnost probíhá sběrem a nákupy pohlednic s výhradním zaměřením na oblast střední a severní Moravy.

Kurátor: Mgr. Hana Jakůbková, jakubkova@vmo.cz, tel. 585 515 146