Geologie krasu

Fond vznikl souběžně s výzkumem krasových lokalit a jeskyní na území bývalého Severomoravského kraje, které spravovalo VMO. Na území Olomouckého kraje se vyskytuje řada lokalit budovaných vápenci, ve kterých jsou vytvořeny pozoruhodné povrchové i podzemní krasové jevy, mnohdy s unikátními výplněmi. Jedinečnost krasu v Olomouckém kraji bezesporu vyplývá už z počtu veřejnosti zpřístupněných jeskyní: Javoříčské jeskyně, Mladečské jeskyně, Zbrašovské aragonitové jeskyně, jeskyně Na Pomezí a jeskyně Na Špičáku. Desítky dalších (nepřístupných) jeskyní jsou význačné specifickým přírodním charakterem i paleontologickými, osteologickými a archeologickými nálezy nebo jejich kulturně-historickým významem. Ve fondu jsou soustřeďovány ukázky prezentující primární a sekundární krasové jevy na území severní Moravy a Slezska a srovnávací krasový materiál z lokalit v rámci České republiky, příležitostně je získáván materiál i ze zahraničních lokalit.
Další krasové jevy jsou dokumentovány v lomech, v nichž je těžen na území Olomouckého kraje vápenec (např. vápencový lom Vápenky Vítošov). Na těchto lokalitách probíhá jejich sledování a záchranné sběry, při nichž byl získány výjimečné sbírkové předměty.

Kurátor: Mgr. Martin Kováček, kovacek@vmo.cz, tel. 585 515 123