DVA GLÓBY VINCENZA CORONELLIHO Z BÝVALÉHO

AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA V OLOMOUCI

 

Dvojice glóbů (zemský a hvězdný) patří mezi nejcennější předměty ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci. Zhotovil je koncem 17. století benátský kartograf a zakladatel nejstarší zeměpisné společnosti Accademia Cosmografica degli Agronauti Vincenzo M. Coronelli (1650-1718), který mj. vytvářel svá díla i pro francouzského krále Ludvíka XIV. (1638-1715). Až dvacet let po Coronelliho smrti byly glóby v letech 1738 až 1739 upraveny pro probošta augustiniánského kláštera Všech svatých v Olomouci Alexandera M. Krbosche (ve funkci probošta v letech 1722-1742). Po zrušení řádového kláštera v období josefínských reforem se dostaly pravděpodobně do vlastnictví univerzitní knihovny, a následně byly začátkem 20. století převedeny do sbírky olomouckého městského historického muzea. Od roku 1951 jsou ve vlastnictví Vlastivědného muzea v Olomouci.

 

Oba sbírkové předměty mají výšku (s podstavcem) 132 cm, průměr samotných glóbů je 48 cm a obvod 151 cm. Identifikaci glóbů výrazně usnadňuje heraldická i textová část v kartuších na podstavcích, které obsahují osobní znak Alexandera M. Krbosche i znak augustiniánského kláštera. Bohatě řezané podstavce, z jehož stvolů vyrůstají vždy trojice zlacených konzol – ženských polopostav, které drží ve svých rukou rovníkový prstenec nesoucí samotné globy, jsou dílem olomouckého řezbáře Jiřího A. Heinze (1698-1759). U mědirytin, jenž pocházejí od pařížského rytce Jeana B. Nolina (1657-1725), se předpokládá, že byly nalepeny a kolorovány až při úpravě v letech 1738 až 1739. Plášť zemského globu obsahuje v místech oceánů a neznámých částí světa postavy lidí při lovu nebo rybolovu a mořské živočichy. Zajímavé jsou i nápisy a trasy významných mořeplaveckých cest, které jsou datovány před rok 1690. Grafické měřítko zemského glóbu je přibližně 1:26 500 000. Plášť hvězdného glóbu je vyplněn výtvarnými motivy tradičních bájných postav a zvířat, které představují jednotlivá souhvězdí. Tyto souhvězdí jsou, podobně jako některé hvězdy, popisovány přímo na rytině v několika jazycích.

 

Oba sbírkové předměty mají nevyčíslitelnou kartografickou i uměleckohistorickou cenu. Skutečnou hodnotu děl zvýrazňuje i fakt, že se jedná o poměrně vzácnou sérii vydání Coronelliho glóbů. V současné době jsou glóby k vidění ve Vlastivědném muzeu v Olomouci v rámci výstavy Kouzlo starých map, která potrvá do 27. dubna 2014.

 

Josef Urban