To nejlepší z depozitářů Vlastivědného muzea v Olomouci