Hanácký obr v muzeu!

Již v roce 1895 byla na Národopisnou výstavu v Praze zapůjčena z tehdejšího Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci „nevídaná atrakce“ – figurína hanáckého obra Josefa Drásala, jednoho z největších lidí své doby. Tento rodák z Chromče u Šumperka, který žil v letech 1841–1886, byl výjimečný svou výškou kolem 240 centimetrů a váhou 186 kilogramů, díky kterým patřil mezi nejvyšší lidi světa. Z jeho pozůstalosti se mnoho nedochovalo, ale několik předmětů má ve sbírkách kromě Městského muzea v Holešově také Vlastivědné muzeum v Olomouci. Vedle původního hanáckého kroje a originálních skleněných negativů, zachycujících Drásalovu podobu v různém věku, stojí za pozornost obraz zachycující obra v životní velikosti od akademického malíře Karla Žůrka. Zarámovaný obraz má míry 175 x 326 cm. Holešovský malíř maloval obraz v roce 1913 a předlohou mu byla jedna ze známějších fotografií Drásala. Drásal na obraze stojí před nízkou zídkou, na níž je položena jeho hůl a za níž jsou vidět pole; v pozadí je potom pravděpodobně panorama města Holešova, kde Drásal prožil větší část svého nedlouhého života. Drásal stojí vzpřímeně a hrdě v hanáckém kroji – bílé vyšívané košili, zelené vestě, červených kalhotách, vysokých holinách a v klobouku s voničkou a stejně jako na fotografii má vousy. Výšivka na vestě a pásek je zobrazen malířem poněkud stylizovaně a neodpovídá skutečnosti na fotografii. Na zadní straně dřevěné konstrukce, na níž je plátno uchyceno, je v její střední části poznamenáno černou barvou: “ Na podnět a náklad Edv. Lorence maloval K. Žůrek.“ S velkou pravděpodobností šlo o váženého holešovského občana, který se stal mecenášem tohoto díla. Jak se obraz dostal do olomouckého muzea, nevíme, ale ve 30. a 40. letech 20. století byla fotografie obrazu použita jako reklamní černobílá pohlednice, kterou Vlastenecký spolek muzejní zasílal s poděkováním za různé finanční obnosy lidem, kteří spolek jednorázově malým obnosem (jak se dochovalo na dvou našich pohlednicích pěti či deseti korunami) podporovali. Podle Žůrkova obrazu vznikl později – v roce 1941 – další obraz zvaný  „obr holešovský“, tentokrát od profesora kreslení na reálném gymnáziu v Holešově Františka Růžičky. Obraz profesor Růžička namaloval u příležitosti otevření holešovského muzea, které se veřejnosti otevřelo v souvislosti se stým výročím Drásalova narození.


Figurínu Drásala v kroji Vlastivědné muzeum v Olomouci vystavuje od roku 2016 jako raritu, která nemá v naší zemi obdoby, a kterou se jiná muzea nemohou pochlubit.
Návštěvníci mají možnost se s obrem „změřit“ a i vyfotografovat!


Veronika Hrbáčková