Historické hodiny

Ojedinělá kolekce časoměrných přístrojů zahrnuje předměty z období od 15. do 20. století. Sbírka je co do počtu kusů v České republice jednou z největších a má nadregionální význam. Celkem je ve fondu evidováno více než 1500 předmětů. Nejúplnější zastoupení podle typů hodin má ve fondu období od baroka po secesi: najdeme zde hodiny stojací, stolní, obrazové, rámové, nástěnné, kapesní i různé kuriózní typy hodin. Vzácné exponáty z pěti století reprezentují nepřehlédnutelnou činnost mnoha hodinářských, řezbářských a stolařských dílen z celé Evropy od Londýna až po Petrohrad. Jsou zde také zastoupeny výrobky hodinářů z Olomouce i širšího regionu střední Moravy.

Samostatným souborem sbírkového fondu jsou mechanické i umělecké součásti olomouckého orloje dokládající historický vývoj této ojedinělé památky. K nejcennějším a na světě ojedinělým výrobkům patří zejména planisférium neboli astronomický číselník orloje, který navrhl v letech 1573–1575 vídeňský astronom  Pavel Fabricius. Za pozornost stojí také figurální plastika zbrojnoše ze 16. století, kalendářní číselník orloje pro léta 1746–1849, astronomický číselník a figurální dřevořezby orloje z roku 1898 či hrací válec s klávesnicí z původní zvonkohry orloje ze 16.–17. století.

Kurátor: Mgr. Martin Zdražil, zdrazil@vmo.cz, tel. 585 515 152