Historický archiv 

Historický archiv Vlastivědného muzea v Olomouci obsahuje 47 dílčích archivních fondů z oblasti regionální kultury, literatury a muzejnictví. Byl založen roku 1925 JUDr. Richardem Fischerem jako archiv rukopisných pozůstalostí významných osobností olomouckého regionu.
Činnost literárního archivu VMO se zaměřuje na mapování kulturního a literárního vývoje olomouckého regionu, historie olomouckého muzejnictví, a to zejména prostřednictvím shromažďování pozůstalostí významných osobností.  
Nejpočetnější soubor tvoří pozůstalosti významných osobností spjatých s Olomoucí a Hanou. Jsou zde uloženy mimo jiné pozůstalosti zakladatelů Vlasteneckého spolku musejního (J. Havelka, J. Wankel, Ignác Wurm) či literárního a kulturně-společenského života Olomoucka (F. S. Procházka, M. Remeš, S. Krejčí aj.). Další důležitou součástí archivu jsou fondy spolků a institucí (za zmínku stojí fondy Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, Městského muzea v Olomouci či nakladatelství R. Prombergera)

Kurátor: Mgr. Andrea Jakubcová Dis., jakubcova@vmo.cz, tel. 585 515 158