Hudební podsbírka

Hudební podsbírka patří k novějším sbírkovým celkům VMO. Byla budována od 60. let 20. století a u jejího vzniku i evidence stál olomoucký varhaník prof. Antonín Schindler. Sbírka je tvořena třemi hlavními skupinami předmětů. První z nich tvoří hudební nástroje. Jsou zde zastoupeny všechny skupiny hudebních nástrojů (idiofony, membranofony, chordofony, aerofony, automatofony).
Druhou skupinu reprezentují notové a textové materiály, které jsou z velké části dosud nezpracovány. Ve sbírce jsou zastoupeny rukopisy i tisky. Jedná se především o liturgický notovaný materiál (především mše či jejich části), zpěvníky (duchovní i světské), opisy skladeb významných skladatelů (Mozart, Beethoven, Haydn atd.), díla skladatelů spíše regionálního významu (např. Jaroslav Síč). Sbírka obsahuje také textové materiály (hudební nauky, učebnice hudební výchovy pro školy, výklad dějin hudby, sbírku časopisů Die Musik a Česká hudba).
Třetí skupinu představují hudební přístroje a zařízení k reprodukci zvukového záznamu (gramofony, fonografy) a příslušenství (gramofonové desky, fonografické válečky). Tato kategorie sbírkových předmětů má v hudebním depozitáři významné zastoupení. Jedná se především o historické gramofony a fonografy včetně rozsáhlé sbírky fonografických válečků (více než 200 ks.) i různých historických gramofonových desek. Sbírka gramofonů je zastoupena poměrně bohatou škálou nejrůznějších druhů těchto přístrojů od počátku 20. století, a to české i zahraniční výroby.

Kurátor: Mgr. Veronika Sovková, sovkova@vmo.cz, tel.