Ikony

Podsbírka ikon je jednou z nejmladších, které ve Vlastivědném muzeu vznikly. Byla založena v roce 1997, a přestože se svým rozsahem řadí k nejmenším sbírkám muzea, čítajícím několik stovek kusů, v rámci České republiky naopak patří k nejrozsáhlejším. Základ fondu tvoří deskové obrazy, nachází se zde však také několik přenosných kovových ikon či žehnacích křížů. Sbírkové předměty, převážně ruské provenience, jsou až na některé výjimky datovány do 19. a počátku 20. století. Z hlediska námětového představuje sbírka poměrně bohatý rejstřík ikonografických témat, od různých typů zobrazení Bohorodičky (Bohorodička Hodégétria Kazaňská, Bohorodička Platytera Nikájská, Bohorodička Glykofilúsa Fjodorovská aj.) a Krista (Kristus Pantokrator, Veraikon aj.), výjevů z jejich života (Ukřižování, Dódekaorton aj.), po východní církví oblíbené světce (Mikuláš Divotvůrce, Jiří Drakobijec, Pantaleon aj.).

Kurátor: Mgr. Michaela Čadilová, cadilova@vmo.cz, tel.: 585 515 142