Keltského bojovníka doprovázela na onen svět unikátní výzbroj

 

 Dne 19. března roku 1938 narazili dělníci při těžbě hlíny v cihelně v Olomouci-Nemilanech na kostrový hrob s naprosto ojedinělou „bojovnickou“ výbavou. O nálezu informovali R. Smetanu z Muzea hlavního města Olomouce, kterému se podařilo zdokumentovat část nálezů in situ. Podle výpovědí nálezců spočívala v hrobové jámě kostra a napravo i nalevo od lebky ve vzdálenosti 100 až 120 cm stály dvě vázovité nádoby. Hrotem k hrudníku směřoval mečík s pseudoantropomofrní rukojetí, mezi stehenními kosti se nacházel dvojbřitý meč s dvěma bronzovými kroužky u rukojeti, mezi nárty nohou byl položen hrot kopí; v oblasti pánve se nalezl ještě jeden bronzový kroužek a bez přesnější lokalizace se z hrobu uvádí železná spona. Na základě vyzvednutých milodarů byl hrob zařazen do 3. století př. n. l., kdy na Moravě pobývali Keltové. 

Zbraně z tohoto hrobu reprezentuje dvojbřitý meč ukončený trnovým jílcem, který pokrývají zbytky železné pochvy se stopami ryté výzdoby. Druhou zbraň v hrobě zastupuje mečík s pseudoantropomorfní rukojetí. Rukojeť mečíku je opatřena bronzovou objímkou a její výběžky zakončují bronzové kuličky. Na čepeli mečíku lze pozorovat tauzií zlatým drátem. Hrot kopí má po stranách dva bronzové nýty zdobené třemi oboustrannými pravotočivými volutami.

V rámci celé Moravy představují zbraně vyzvednuté z tohoto hrobu naprosto unikátní záležitost. Není pochyb o tom, že pohřbeného jedince můžeme označit za keltského bojovníka. Ti podle zpráv antických autorů náleželi k nejvyšším složkám tehdejší společnosti. Pohřbený jedinec v hrobě z Olomouce-Nemilan, kterého na poslední cestu pozůstalí vybavili kolekcí zbraní, v naprosto excelentním provedení, tak zcela jistě představuje příslušníka nejvyšších špiček společenské hierarchie.

https://youtu.be/QtdaxB8xMNM