Kolekce malovaných střeleckých terčů

            Zajímavou složku měšťanské společnosti v českých zemích představovala od středověku organizovaná sdružení střelců. Kromě účasti na obraně a ochraně města se tyto spolky podílely i na kulturním životě. Každoročně pořádaly střelecké soutěže, které doprovázely slavnostní ceremonie či různé atrakce a byly významnou společenskou událostí. V nejstarších dobách stříleli soutěžící z luků a kuší na terč v podobě ptáka (tzv. střelba ku ptáku), zhotoveného z dřevěných slepených částí a upevněného na vysokou tyč. Se zavedením a následným užíváním palných zbraní v době od druhé poloviny 16. století nahradily tyto střelecké cíle čtyřhranné dřevěné, bíle natřené terče se čtyřmi soustřednými kruhy a černým bodem uprostřed – tedy přibližně v podobě, v jaké je známe dnes. Ke zvláštním příležitostem vznikaly terče s malovanými výjevy. Objednával je střelecký spolek či vítěz soutěže. Většinou se zastřelovaly a poté umisťovaly na stěny střelnice.

            Kolekce malovaných terčů z Vlastivědného muzea v Olomouci upomíná na činnost střeleckých organizací, které působily v Olomouci od 16. do poloviny 20. století. V rámci souborů malovaných terčů uložených v muzejních sbírkách v Čechách a na Moravě patří olomoucká kolekce k těm nejpočetnějším – obsahuje přes 200 kusů. Nejstarší z nich pocházejí z druhé poloviny 17. století a nejmladší ze 40. let 20. století. Malby na terčích zobrazují různá témata: mravoličné a alegorické scény, náměty reflektující významné politické či společenské události, motivy oslavující císařskou rodinu a další. Nemalou měrou se vztahují přímo k Olomouci – k historii střeleckých spolků, k dějinám města či jeho památkám. Část z kolekce malovaných střeleckých terčů je instalována v prostorách muzea.

 

Markéta Doláková, Vlastivědné muzeum v Olomouci
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4