Konzervátorská pracoviště


V roce 2008 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce budovy na Denisově ulici, během níž došlo k modernizaci konzervátorských pracovišť. Ta disponují vybavením na úrovni odpovídající současným standardům péče o sbírkové předměty. Vlastivědné muzeum čítá celkem tři konzervátorská pracoviště, jež zajišťují odbornou péči a ochranu sbírkových předmětů v rámci preventivní i sanační konzervace. Vedle komplexních praktických zásahů konzervátoři dohlíží na stav sbírkových předmětů, způsob jejich uložení či expozice a manipulaci s nimi. V posledních letech jsou systematicky radiačně ošetřovány sbírkové předměty z externího depozitáře, na nichž jsou následně individuálně realizovány konzervátorsko-restaurátorské zásahy. V průběhu roku probíhají na konzervátorských pracovištích praxe a exkurze pro studenty. Od roku 2017 je každoročně v březnu pořádán workshop Problematika sanační konzervace-restaurování.

Kontakt: 
Mgr. Lucie Janusová
tel.: 585 515 137
email: janusova@vmo.cz

Bc. Milan Stecker
tel.: 585 515 160
email: stecker@vmo.cz

Dana Wlczková
tel.: 585 515 145
email: 
wlczkova@vmo.cz