Lichenes (Lišejníky)

Sbírku tvoří herbářové položky lišejníků získaných zejména sběry a výměnou během 20. století. Na vybudování fondu se podíleli Filip Kovář, Heinrich Laus, Josef Otruba aj. Od 60. let 20. století byla část sbírky získána nákupem od světových lichenologů (Antonín Vězda). V posledních letech je významným přispěvatelem český lichenolog Josef P. Halda. Sbírka v současnosti čítá cca 10 000 položek lišejníků.
Kromě území České republiky a bývalého Československa, zahrnuje sbírka i řadu položek ze zahraničí – především z Evropy a Asie.

Kurátor: Mgr. Magda Bábková Hrochová, BabkovaHrochova@vmo.cz, tel. 585 515 134