Militaria

Sbírka militarií vznikla již při založení olomouckého Vlasteneckého spolku musejního ve 2. polovině 19. století. První sbírkové předměty byly darem zakladatelů muzea a nadšených sběratelů. Základ sbírky tvoří především vojenské chladné a palné zbraně z období 17.–19. století. Jsou zde zastoupeny také zbraně z první a druhé světové války. Druhou nejpočetnější skupinu předmětů tvoří vojenská označení, řády a čepice. Sbírka dále obsahuje uniformy z období první republiky, druhé světové války i ČSSR. V menší míře jsou zde uloženy i vojenské upomínkové předměty, střelecké terče, litografie, kresby, mapy a obrazy s vojenskými motivy.
Mezi nejstarší artefakty této sbírky patří části gotického brnění a chladných zbraní – mečů a kopí. Kromě zbraní evropské (Rakousko-Uhersko, Německo, Československo, Itálie, Rusko) a americké provenience (USA) se ve sbírce nacházejí i poměrně sběratelsky zajímavé orientální a dálněvýchodní zbraně z Turecka, Indie a Japonska. Podsbírka militarií čítá přes 3 660 předmětů.

Kurátor: PhDr. Karel Podolský, podolsky@vmo.cz, tel. 585 515 150