Mineralogie

Sbírku tvoří kolekce regionální mineralogie, systematické mineralogie a petrografický materiál. Sbírka postupně vznikala od konce 19. století a celkovým počtem 25,5 tisíc položek je mineralogický sbírkový fond VMO třetí největší sbírkou minerálů a hornin v ČR.
Regionální sbírka je zaměřena na dokumentaci mineralogických a petrografických poměrů jednotlivých lokalit. Na území Olomouckého kraje k významným mineralizacím patří parageneze alpského typu a beryliové pegmatity na Šumpersku, rudní mineralizace Au, Pb-Zn (místy obohacené o Ag), Cu včetně jejich sekundárních minerálů. Na počet minerálů jsou nejbohatšími lokalitami Zálesí u Javorníka a Zlaté Hory – na každé z nich bylo popsáno okolo 120 druhů minerálů.
Sbírka systematické mineralogie je koncipována tak, aby kromě samotného mineralogického systému prezentovala význačné lokality a ložiska nerostných surovin České republiky a vybrané mineralogické lokality okolních států. Variabilita minerálních paragenezí je dokladována ukázkami, které jsou do systematické kolekce postupně zařazovány i z nalezišť jiných kontinentů.

Kurátor: Mgr. Martin Kováček, kovacek@vmo.cz, tel. 585 515 123