Mollusca

Sbírka obsahuje asi 15 000 kusů měkkýšů. Vlastivědné muzeum v Olomouci nikdy ve své historii nezaměstnávalo odborníka na měkkýše, proto se jedná o soubor darů, případně nákupů. Sbírka je tvořena především ulitami plžů a lasturami mlžů. Lihových preparátů, které konzervují celého živočicha, je zde velmi málo. Sbírka obsahuje především zástupce naší fauny, ale asi 20% sbírky tvoří exotické, především mořské, druhy, které pocházejí hlavně z mediteránní oblasti.  Ve sbírce je obsaženo 137 druhů z celkových 247 (55%), které na území bývalého Československa žijí. Exotické druhy a zhruba 30% z našich zástupců bylo sbíráno v 1. polovině 20. století, případně koncem 19. století. Tyto sběry bohužel většinou nejsou lokalizovány. Z období 1958–1965 pochází hlavní část sbírky, kterou vytvořil J. Martinovský zejména sběrem v oblasti Beskyd a Jeseníků. Významnější přírůstek z poslední doby je dar 510 kusů pocházejících z NPR Hůrka u Teplic nad Bečvou, které v rámci inventarizačního průzkumu této rezervace nasbírala A. Jansová.

Kurátor: Mgr. Miloš Krist, Ph.D., krist@vmo.cz, tel. 585 515 128