Negativy a diapozitivy

Soubor více než sedmi tisíc převážně skleněných negativů o rozměru 9x12 cm dokumentuje město Olomouc a přilehlý region ve 40. – 50. letech 20. století. Jeho původ je spojen s činností Muzea hlavního města Olomouce v době Protektorátu. Fond obsahuje také reprodukce archiválií, historických fotografií, dokumentační snímky památek, sbírkových předmětů i portréty osobností se vztahem k Olomouci. 

Kurátorka:
Mgr. Simona Čížková
email: cizkova@vmo.cz
tel.: 585 515 127