Významnou součástí botanické sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci je i Banka semen ohrožených druhů rostlin. Jejím hlavním úkolem je získat přiměřené zásoby semen většiny ohrožených a vzácných druhů rostlin České republiky a dlouhodobě je uskladňovat pro potřeby eventuálního posílení nebo úplného obnovení původních populací ve volné přírodě. Z hlediska muzejní praxe je Banka semen ohrožených druhů přinejmenším v celoevropském rámci zcela ojedinělou formou sbírky. Jedná se o sbírku živého materiálu a díky tomu má svá specifika, která ji odlišují od ostatních sbírek.

Využití rostlinného materiálu při testech klíčivosti vedlo k vytvoření neobvyklé „živé“ Expozice ohrožených druhů rostlin, ve které jsou pěstovány ohrožené druhy naší květeny. Takovým pokladem z této expozice je lilie cibulkonosná. Jak napovídá její anglický název „ohnivá lilie“ anebo starší český název „lilie zlatá“, její zvonkovité květy jsou zářivě oranžové až žlutočervené. V úžlabí listů se vytvářejí kulovité zelené pacibulky, kterými se dobře rozmnožuje. Květy se objevují většinou až u starších rostlin a jsou sterilní. Na našem území roste na podhorských a horských loukách, na lesních světlinách a okrajích lesů vyšších poloh. Lilie cibulkonosná je v rámci Červeného seznamu hodnocena jako silně ohrožený druh naší květeny a ve stejné kategorii je chráněna i zákonem o ochraně přírody a krajiny. Je ohrožena především ničením lokalit výskytu, např. přeměnou lokalit na zemědělskou půdu nebo zalesňováním světlin. Bývá poškozována i necitlivými zásahy lesní či luční mechanizace. Rovněž je tento vzácný druh lilie díky své atraktivnosti vykopáván a přesazován do zahrad. Dnes je botanicky čistý druh v kultuře na ústupu, bývá nahrazován spolehlivěji kvetoucími hybridy. V naší Expozici ohrožených druhů rostlin, umístěné v atriu Vlastivědného muzea v Olomouci (nám. Republiky 5),  je možno vidět lilii cibulkonosnou v květu přibližně od května do července.

                                                           Veronika Hlinická, Vlastivědné muzeum v Olomouci