Průmysl, obchod, řemesla

Sbírka  s více než 6 500 předměty obsahuje početný a pestrý materiál, který podává poměrně komplexní obraz hospodářského života regionu střední Moravy od středověku do současnosti. Její základ tvoří staré cechovní památky, cechovní truhlice a typáře, výuční listy, postavníky, upomínající na činnost početných řemeslnických cechů nejen v Olomouci, ale i v okolních městech. Z období 19. a 1. poloviny 20. století, kdy postupně zanikala řada tradičních řemesel, se dochovalo množství řemeslnických nástrojů, přístrojů, zařízení dílen i výrobků. Rozvoj obchodu a průmyslu je rovněž doložen množstvím písemného materiálu, ať již obchodní korespondence nebo reklamy. Novější období technického rozvoje prezentují pozoruhodné soubory z oblasti mechaniky, elektrotechniky, optiky a fotografie. K atraktivním skupinám sbírkových předmětů patří například dětské kočárky, jízdní kola, šicí stroje, psací stroje, telefonní přístroje, fotoaparáty, domovní a vývěsní znamení nebo reklamy.

Kurátor: Mgr. Martin Zdražil, zdrazil@vmo.cz, tel. 585 515 152