Reliéfy s motivem válečných trofejí

Ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci se dochovaly dvě reliéfní desky, původně umístěné na jedné z olomouckých městských bran, na tzv. Františkově bráně, postavené v letech 1833 až 1834 v místech starší Rohelské brány (v místech dnešní Koželužské ulice). Nová fortifikační stavba nesla jméno po rakouském císaři Františku I. a zprostředkovávala vstup do hradbami obehnané Olomouce ze severní strany. Františkova brána patřila k posledním ze zbudovaných pevnostních bran města. Svému účelu však mohla sloužit pouhých padesát let. V roce 1885 v souvislosti s rušením olomoucké pevnosti a městských bran byla zbourána. Nezanikla ale beze stopy. Dvojice kamenných orlic, zdobící její atiku, se po demolici stavby přesunula na předbraní Litovelské brány druhotně přenesené do Čechových sadů, oba kamenné pískovcové reliéfy s motivy válečných trofejí, osazené původně ve vpadlých výplních nad bočními vchody Františkovy brány, získalo koncem 19. století městské Lapidárium. První z nich byl vkomponován do expozice Příběh kamene v době jejího zpřístupnění v květnu 2013, druhý se dočkal po restaurátorském zásahu svého důstojného vystavení teprve v roce 2017. Společně s dalšími v expozici prezentovanými artefakty z dnes již neexistujících olomouckých památek patří k jedinečným dokladům stavební historie města i k zajímavým svědkům názorových proměn.

 

Markéta Šreková Doláková – Andrea Jakubcová