Sbírková knihovna

Rukopisy, inkunábule, staré tisky a knihy spojené s olomouckým regionem jsou uloženy ve Sbírkové knihovně. Tento fond byl postupně vybudován z bývalé knihovny Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci a dnes obsahuje téměř 30 000 svazků. Kromě několika středověkých kodexů a inkunábulí lze ve Sbírkové knihovně nalézt například novověké rukopisné kancionály a modlitební knížky, staré atlasy, časopisy vydávané nejen v Olomouci a okolí nebo předlistopadová skripta. Čtyři nejvzácnější rukopisy, včetně německy psané knihy věšteb z počátku 15. století (tzv. Olmützer Losbuch), se podařilo za pomoci finanční podpory Ministerstva kultury ČR zdigitalizovat. Svazky jsou dostupné v digitální knihovně Manuscriptorium.

Badatelé mohou fond využít ke studiu po předchozí domluvě, svazky se půjčují výhradně v prezenční formě.

Kurátoři:

Mgr. et Mgr. Jiří Černý, PhD. 
tel.: 585 515 144
email: cerny@vmo.cz

Mgr. et Mgr. Silvie Novotná
tel.: 585 515 144
email: novotna@vmo.cz