Školství

Podsbírka soustřeďuje předměty, které dokumentují především vývoj elementárního školství od 2. poloviny 19. století do 80. let 20. století. Její základ tvoří učebnice, sešity, psací potřeby, školní obrazy, učební pomůcky, fotografie, školní archiválie a součástí sbírky jsou také ukázky různých typů školních lavic. Ve sbírce je v současné době uloženo více než tisíc předmětů, k nejzajímavějším patří školní nástěnné obrazy z konce 19. století a soubor 150 školních obrazů přírodovědce a pedagoga Karla Slavoje Amerlinga.

Kurátor: Mgr. Hana Jakůbková, jakubkova@vmo.cz, tel. 585 515 119