Umělecký průmysl

V rámci Historického ústavu patří tato podsbírka k nejpočetnějším a z hlediska uměleckohistorického též k nejvýznamnějším. Její počátky lze spatřovat ve fondu městského průmyslového muzea, zřízeného v 70. letech 19. století, i sbírkách tehdejšího muzea vlasteneckého (sbírka keramiky a skla, církevní oddělení). Celý fond je utvářen několika předmětovými skupinami: obrazy, sochy, nábytek, textilie, sklo, porcelán a souborem dalších prací uměleckého řemesla zhotovených z různých materiálů. Kromě solitérů, mezi nimiž vynikají díla známých umělců, jako např. Vize svaté Anny od Petra Brandla, busty Ondřeje Zahnera či model náhrobku od Františka Ondřeje Hirnleho anebo starší díla anonymní (Ukřižovaný Kristus a socha světice ze 14. století), obsahuje sbírka také více či méně ucelené kolekce. K těm zajímavějším patří např. soubor miniatur z 18. až 19. století, kolekce šperků z 19. až 20. století, míšeňský porcelán, cechovní památky, liturgické předměty a další.

Kurátor: Mgr. Robert Šrek, srek@vmo.cz , tel. 585 515 153