Vlastivěda Šternberk

Nepříliš rozsáhlá sbírka sdružuje různorodé materiály týkající se historie města Šternberka a jeho blízkého okolí. Jedná se zejména o fotografie a materiály mapující vývoj průmyslu v 19. století. Základem této sbírky se staly mimo jiné předměty z bývalého městského muzea ve Šternberku.

Kurátor: Mgr. Veronika Sovková, sovkova@vmo.cz, tel. 585 515 163