Lidový oděv na Moravě – Hanáci

22. 02. 2019 – 28. 04. 2019

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Olomoucká výstava Lidový oděv na Moravě – Hanáci je jednou ze tří části velkolepé expozice Lidový oděv na Moravě, která vznikla v rámci projektu NAKI č. DF11P01OVV017 – Tradiční lidový oděv na Moravě, identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850 – 1950, a která byla otevřena v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici v roce 2015.

S laskavým svolením NÚLK a dalších dotčených institucí nám byly figuríny a některé oděvní součástky zapůjčeny, abychom mohli v metropoli Hané v době od 22. 2. – 28. 4. 2019 veřejnosti představit pestrost hanáckých krojů.

Stěžejní část textilního materiálu pochází ze sběrů Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci.

VideoSpoty:

https://www.vmo.cz/video-spoty-vlastivedneho-muzea-v-olomouci

https://youtu.be/xjnjESyKMgA


Lidový oděv na Moravě – Hanáci
Modul: Výstavy