Sigma / 150 let tradice výroby čerpadel

07. 06. 2019 – 15. 09. 2019

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Tisková zpráva │ 6. 6. 2019

Sigma

150 let tradice výroby čerpadel

 

V loňském roce si připomněla firma Sigma, která patří mezi nejvýznamnější výrobce čerpací techniky na světě,  150. výročí svého založení. Vlastivědné muzeum v Olomouci ve spolupráci se společnostmi SIGMA GROUP a.s. a SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o., připravilo u příležitosti tohoto jubilea výstavu SIGMA / 150 let tradice výroby čerpadel, jež je k vidění od 7. června do 15. září 2019.

Výstava představuje dějiny firmy od skromných počátků, tvořených malou řemeslnou dílnou lutínského pumpaře a studnaře Ludvíka Sigmunda na výrobu dřevěných pump, až po dnešní velkou moderní společnost produkující mj. obří čerpadla pro jaderné elektrárny.

„Můžeme jen domýšlet, zda rod Sigmundů vůbec tušil, jak silnou tradici v Lutíně zakládá. Každopádně nám tu po sobě zanechal poselství, které se i přes všechny překážky dochovalo neuvěřitelných 150 let. Můžeme být nesmírně pyšní, že v této dlouholeté tradici máme možnost pokračovat,“ zmínil Milan Šimonovský, předseda dozorčí rady SIGMA GROUP a.s.

„Každá firma, která má tak dlouhou historii jako Sigma Lutín, si zaslouží obdiv. Ten patří i lidem, jenž v ní pracovali nebo pracují, protože bez šikovných zaměstnanců nemůže uspět žádná společnost. Výstava v muzeu, která minulost jejich podniku mapuje, dokazuje, že mají být na co hrdí,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

„Při prohlídce výstavy se návštěvníkovi představí artefakty spojené s jednotlivými etapami historie firmy, která od roku 1929 nesla název Sigmund-Pumpy,“ řekl kurátor výstavy Martin Zdražil.  K vidění jsou zde historické prospekty, brožury a další předměty spjaté se značkou Sigmund. Ty doplňuje kolekce původních čerpadel a pump z produkce lutínské továrny. „Návštěvníkovi se zde představují některé z ikonických výrobků, které proslavily Sigmundy ve světě – Raketa, Mira, Darling, Standard. Všem vévodí majestátní dřevěná pumpa se sacím košem a částmi dřevěného potrubí, kterou to všechno na konci šedesátých let 19. století začalo,“ doplnil Zdražil.

Mezi veřejností je poměrně málo znám fakt, že v Lutíně existovala od roku 1935 firma CHEMA, kterou založili a vlastnili majitelé společnosti Sigmund-Pumpy. Tato společnost, založená pod vlivem zhoršující se geopolitické situace v Evropě po nástupu Adolfa Hitlera k moci, měla za úkol vyrábět prostředky protiletecké a protichemické ochrany – filtry k plynovým maskám nebo filtrační zařízení pro protiletecké kryty. Roku 1942 došlo z popudu německé správy ke sloučení obou společností do jediné, nesoucí název Sigmund-Chema. Vývoj a výroba filtrů pro plynové masky tvoří součást výroby společnosti SIGMA GROUP a.s. do dnešních dnů.

„Na výstavě jsou prezentovány originály dokumentů pocházejících z rodinného archivu Sigmundů, jehož část je novou a velmi významnou akvizicí  sbírkového fondu  Vlastivědného muzea v Olomouci,“ pochlubil se ředitel muzea Břetislav Holásek cennými přírůstky. „Jedná se o osobní dokumenty dvou generací rodiny Sigmundů, zejména pak Jana Sigmunda mladšího, jenž vedl firmu ve třicátých letech 20. století a v průběhu druhé světové války byl zatčen, vězněn a nakonec popraven gestapem za odbojovou činnost,“ vysvětlil blíže Holásek. Mimo osobní dokumenty si návštěvník může prohlédnout i portréty obou zakladatelů firmy – Jana Sigmunda seniora a Františka Sigmunda seniora – a rodokmen rodiny Sigmundů.

Poslední část výstavy představuje poválečnou etapu historie značky, spojenou se společensko-politickými změnami, které přinesl vývoj v Československu po skončení druhé světové války. Národní podnik Sigma Pumpy, vzniklý v roce 1946, se v průběhu let rozrostl na koncernový kolos čítající řadu podniků rozesetých po celém území republiky. Poválečné směřování značky až do současnosti ilustruje obrazová dokumentace i trojrozměrné exponáty.

Výstavu doplňují filmové a obrazové dokumenty, spojené se stopadesátiletou  tradicí značky SIGMUND/SIGMA, promítané na několika obrazovkách.

Samostatnou součást výstavy pak tvoří připomenutí 100. výročí olomouckého fotbalu. Toto spojení není náhodné. Značka SIGMA se totiž již více než padesát let s olomouckou kopanou neodmyslitelně pojí.


Sigma / 150 let tradice výroby čerpadel
Modul: Výstavy