Vzácná pistole s křesadlovým zámkem

 

I zbraně mají své příběhy. Někdy celkem obyčejné, jindy naopak poutavé a zajímavé, které pomáhali psát jejich tvůrci, majitelé i události s nimi spojené. Zvláštní pozornost si zaslouží i civilní pistole s křesadlovým zámkem z první poloviny 18. století z dílny vídeňského puškaře Georga Keisera, dnes uložená ve sbírce militarií Vlastivědného muzea v Olomouci. Její tvůrce, pocházející ze staré chebské puškařské rodiny, pracoval po většinu života pro vídeňský císařský dvůr.

Již na první pohled se jedná o zbraň mimořádné umělecké hodnoty. Celopažbená pistole je přes svou značnou délku lehká a vyvážená; hlaveň je z důvodu požadované přesnosti střelby opatřena vývrtem a mechanickými mířidly. Je bohatě zdobená – dřevěné části řezbou, kovové pak jemně rytým rostlinným dekorem. Ten doplňuje hlavní figurální motiv na zámkové desce, spoušťovém oblouku a hlavišti rukojeti, které jsou stejně jako celá garnitura zbraně ze stříbra zdobeného volutovým a rostlinným dekorem. Signatura výrobce na hlavni a ornamenty v zadní části hlavně jsou vykládány zlatým drátkem.

Sama zbraň nám kromě ukázek řemeslného mistrovství prozradí i to, komu byla určena. Na krku rukojeti je do dřeva zapuštěn bohatě vyřezávaný stříbrný štítek s rytým korunovaným erbem staré uherské rodiny Pálffyů z Erdödu.

Bez zajímavosti nejsou ani okolnosti provázející začlenění této cenné pistole do sbírek olomouckého muzea. Spolu s několika dalšími vzácnými exempláři ji tehdejšímu Vlasteneckému museu odkázal generál Msgre Methoděj Kubáň, zakladatel a tvůrce duchovní služby armády meziválečného Československa. Tento mimořádný člověk, kněz a vlastenec, umučený na jaře 1942 nacisty v koncentračním táboře Dachau, tím vyjádřil svůj hluboký vztah k městu, kde po několik let žil a studoval.

Karel Podolský