Zábava a hry

Jádro sbírky tvoří loutková divadla, loutky, kulisy, dekorace i texty loutkových her. Jedná se především o soubory z 1. poloviny 20. století, zastoupeny jsou zde jak sériově vyráběné loutky (např. tzv. „alšovky“ vyráběné podle návrhů M. Alše), tak loutky a kulisy, které si vyráběly samy loutkářské soubory profesionální i amatérské. Nejstarší a největší loutkou tohoto sbírkového fondu je metr vysoký celosoustružený Don Šajn z 19. století, pravděpodobně německé provenience, v nádherném kostýmu s pláštěm a sametovým baretem. Zajímavý je velmi početný soubor „staropražských louteček“, které se prodávaly na pražských tržištích a byly vyráběny na přelomu 19. a 20. století německými a francouzskými loutkáři. Mimořádný je soubor dřevěných soustružených loutek od olomouckého loutkáře Františka Čecha, všechny postavy mají překrásné kostýmy a k souboru patří i metr dlouhý dřevěný drak, pes, kůň, vlk, velmi dovedně vyřezávaný kostlivec a čerti. Kromě toho jsou ve fondu uloženy hračky, se kterými si v minulosti hráli chlapci i děvčata: panenky, nábytek, vláčky, autíčka; zajímavá je také nevelká sbírka stolních a společenských her pro děti i dospělé.

Kurátor: Mgr. Veronika Sovková, sovkova@vmo.cz, tel. 585 515 163