Zemědělství

Sbírka shromažďuje předměty týkající se různých oblastí rostlinné i živočišné výroby, zejména z období před nástupem mechanizace. Celkem obsahuje více než 1500 předmětů z oblasti Hané. Široký je soubor zemědělských nástrojů a strojů z tradičních zemědělských odvětí. Nejlépe dokumentováno je včelařství, pěstování chmele a chov skotu. Ke sbírce také přináleží soubor odborné literatury a archivních materiálu se vztahem k oboru.

Kurátor: Mgr. Martin Zdražil, zdrazil@vmo.cz, tel. 585 515 152