Zoologie

Zoologie je jedním z nejstarších fondů VMO. Nejstarší dochované exponáty pocházejí z doby před rokem 1850, jejich přesný původ ale bohužel nelze zjistit, protože v době II. světové války se ztratila veškerá sbírková dokumentace.
Obsah sbírky lze rozdělit na dvě základní části: do doby první republiky se sbíraly především kuriozity a lovecké trofeje. Z této doby pochází řada atraktivních exponátů, např. dvouhlavé tele, stojící medvěd, ale i řada mořských živočichů, jako jsou chobotnice, preparáty žraločích vajíček a mnoho dalších. V následujícím období převládla v muzeích funkce vědecko-dokumentační. Sbíraní živočichové byli nejen pečlivě preparováni, ale současně se zaznamenávaly i veškeré okolnosti jejich získání, aby mohli sloužit jako vědecký doklad rozšíření druhu na daném území.
V současnosti jsou sbírky doplňovány výhradně nalezenými uhynulými živočichy a sbírkotvorná činnost je směrována na získávání materiálů souvisejících s životními projevy fauny (např. nahrávání hlasů ptáků).

Kurátor: Mgr. Peter Adamík, Ph.D., adamik@vmo.cz, tel. 585 515 157