Vítáme Vás zpět v našem muzeu!

03. 12. 2020

----------

Vzhledem ke zlepšující se hygienické situaci a následnému rozvolňování je Vlastivědné muzeum v Olomouci možné se začátkem adventního času opět navštívit.

Již od čtvrtku 3. 12. 2020 se Vlastivědné muzeum v Olomouci opět otevírá svým návštěvníkům,

a to jak se svými exkluzivními výstavami, jako jsou například České korunovační klenoty na dosahŽivot mezi erby Jiřího Loudy a v nejbližší době také novou policejní či fotografickou výstavou… Plánujeme samozřejmě také prodloužení výstav až do jarních měsíců roku 2021.

Muzeum se nyní návštěvníkům i kolemjdoucím představuje „v novém hávu“, se svojí novou fasádou i kompletně zrekonstruovanými krovy a střechou.

„Budeme velmi potěšeni, když si v této předvánoční době nasadíte roušku a přijdete se podívat do našeho muzea“, dodal s úsměvem Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci.

Muzeum, to jsou také známé interaktivní expozice přírody a historie, které návštěvníka provedou nížinami v okolí Olomouce přes hornaté prostředí Nízkého Jeseníku až po vysokohorský terén Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku. Či uceleným příběhem dějin města, vyprávěným od 6. století, drsné doby raného středověku, až po práh jednadvacátého století. Nesmírně bohatou historii Olomouce přitom v expozici dokládá široké spektrum předmětů od archeologických nálezů, přes památky uměleckého řemesla a knižní kultury až po dokumentární filmy z 20. století a zprostředkovávají moderní technologie, jimiž je expozice doslova nabitá. Toto samozřejmě není vše, můžete se také projít naším Lapidáriem, etnografickou expozicí, poznat hanáckého obra Drásala a mnohé další…

 „Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům muzea za to, že v době koronaviru nezaháleli, připravovali on-line prezentace a chystali výstavy, které nám teď mohou nabídnout. Je jasné, že se máme na co těšit," uvedl Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje pro oblast kultury a památkové péče.

----------

České korunovační klenoty na dosah

https://www.vmo.cz/vystavy/189/ceske-korunovacni-klenoty 

Můžete se těšit na mistrovské repliky českých korunovačních klenotů, které jsou k vidění v kompletní sestavě. Součástí výstavy jsou i repliky původního gotického královského jablka a žezla, které jsou uloženy ve Vídni a zároveň i repliku Svatováclavského (korunovačního) meče. Výstava se dále věnuje příběhu 22 korunovaných panovníků, které doplní i další exponáty jako je kopie Pražského Jezulátka    s kopií šatiček vyšívaných Marií Terezií, replika Řádu zlatého rouna a mnoho dalšího.

„Nádherná výstava Českých korunovačních klenotů i Pražského Jezulátka a dalších artefaktů spojených s českou státností bude sice prodloužena dle možností minimálně o měsíc, ale i tak by byla velká škoda, kdyby si ji návštěvníci nemohli prohlédnout také ve sváteční, vánoční atmosféře,“ uvedl Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci.

 ----------

Jiří Louda – Život mezi erby

https://www.vmo.cz/vystavy/187/jiri-louda---zivot-mezi-erby

Výstava připomíná bohaté dílo i životní osudy pana Jiřího Loudy, dr. h. c., významného českého heraldika, knihovníka a v neposlední řadě účastníka československého zahraničního odboje 2. světové války. Jiří Louda se věnoval zejména studiu erbů a rodokmenů vládnoucích rodů Království českého a znaků českých a evropských měst. Intenzivně se zabýval rovněž moravskou církevní heraldikou. Sám během svého života vytvořil na dvě stě znaků měst a obcí. Byl autorem návrhu státního znaku České republiky a současné podoby prezidentské vlajky. Za svého života vydal doma i v zahraničí řadu knih s heraldickou tematikou. Jiří Louda byl členem několika prestižních zahraničních heraldických společností, mj. Mezinárodní heraldické akademie se sídlem v Ženevě, Britské heraldické společnosti v Londýně, Francouzské heraldické společnosti, čestným předsedou Moravské genealogické a heraldické společnosti v Praze a členem Heraldické komise českého Parlamentu a další.

„Vzhledem k významu osobnosti Jiřího Loudy, považujeme za naprostou nutnost prodloužit i danou výstavu tohoto mezinárodně uznávaného heraldika,“ uvedl ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci.

 ----------

Policejní sbory v proměnách času

Tematická výstava vznikla u příležitosti 10. výročí vzniku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Přibližuje vývoj policejních složek na našem území od vzniku samostatného československého státu po současnost. Přináší informace o četnictvu a sborech stráže bezpečnosti, které plnily bezpečnostní úkoly v období první republiky a protektorátu Čechy a Morava, včetně detailních poznatků o jejich činnosti na Olomoucku.


Vítáme Vás zpět v našem muzeu!
Modul: Zprávy / zajímavosti