Předmětová skupina:    papírová platidla / státovky ČSR 1. emise
Datace:    v oběhu od 7. 8. 1919 do 15. 4. 1921
Země původu:     Československo
Vydavatel:   Bankovní úřad ministerstva financí
Materiál:      papír
Rozměry:        
192 x 128 mm
Série a číslo:s. 1002, č. 026968
Popis: 
československá státovka vydaná 15. 4. 1919; na lícní stranu užito obrazu rakousko-uherské bankovky v hodnotě 1000 K vydané dne 2. 1. 1902; dle návrhu H. Leflera a R. Rösslera; perforována; na líci červená - hlubotisk, modrá a šedá - knihtisk; na rubu červená, černá - ofset, knihtisk; nemá vodoznak
Nominál:  
5000 Kč
Tisk:Druckerei für Wertpapiere, Wien
Inventární číslo:    
N 7 140