Numismatika

Numismatická část muzejní sbírky Vlastivědného muzea zahrnuje na osmdesát tisíc kusů platidel, která pokrývají všechna období historického vývoje od starověku po současnost. Nejstarší část numismatické sbírky je spojena s někdejší knihovnou císařsko-královského lycea v Olomouci, při níž existoval kabinet mincí navazující na starší sběratelskou tradici olomoucké jezuitské univerzity. V roce 1814 byla sbírka mincí olomouckého lycea zkatalogizována a po roce 1827 se tato numismatická sbírka stala součástí nově vzniklé Františkovy univerzity, v jejímž rámci byla dále rozšiřována. Podstatné celky numismatické sbírky muzea tvoří dnes především bývalé kolekce olomouckého Vlasteneckého spolku musejního a Historického muzea hlavního města Olomouce. K významnějším souborům se též řadí numismatický materiál z někdejších městských muzeí v Uničově, Šternberku a Litovli zrušených ve druhé polovině 20. století.

Součástí numismatické sbírky je obsáhlý fond více než jednoho sta mincovních nálezů, který čítá na dvacet tisíc položek a zahrnuje všechna období peněžního vývoje v našich zemích od doby laténské až po první polovinu 20. století. V rámci systematické sbírky je třeba vyzdvihnout kolekci ražeb olomouckých biskupů a arcibiskupů, prohlášenou za kulturní památku, nebo početný soubor střeleckých medailí z 19. a 20. století.

Kurátor: PhDr. Filip Hradil, hradil@vmo.cz, tel. 585 515 148