Předmětová skupina:    medaile
Datace:    1758
Autor:     Anton Franz Wideman
Název:   Pamětní medaile na osvobození Olomouce z pruského obležení
Materiál:      stříbro
Rozměry:        
hmotnost: 34,676 g
průměr: 46 mm
Lícní strana:poprsí císařského páru Františka Štěpána a Marie Terezie zprava; opis FRANCISCVS M THERESIA AVGG
Rubní strana: 
bohyně Minerva předává klečící Olomucii vavřínový věnec; opis BORUSSORVM COMMEATV INTERCEPTO;
v úseči OLOMVTIVM LIBERAT II. IVL MDCCLVIII
Mincovna:  
Vídeň
Inventární číslo:    
N 8 285