Předmětová skupina:    medaile
Datace:    1932
Autor:     Josef Hladík
Název:   Pamětní medaile na konsekraci chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně
Materiál:      bronz
Rozměry:        
hmotnost: 82,681 g
průměr: 55 mm
Lícní strana: 
pohled na chrám sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně od severozápadu; výše nad ním alianční znak olomouckého arcibiskupství a arcibiskupa Leopolda Prečana; opis NA PAMÁTKU KONSEKRACE CHRÁMU Sv. CYRILA A METODA V OLOMOUCI; dole na stuze s lipovými listy letopočet 1932
Rubní strana:poprsí arcibiskupa Leopolda Prečana v pontifikáliích (zleva);
opis DR LEOPOLD PREČAN ARCIBISKUP OLOMUCKÝ ZAKLADATEL CHRÁMU
Mincovna:  
Kremnica
Inventární číslo:    
N 3 312