Předmětová skupina:    medaile
Datace:    1760
Autor:     
Název:   

medaile na obnovení a vysvěcení zednářské lóže Jonathan v Braunschweigu

Materiál:      zlato
Rozměry:

hmotnost: 3,427 g

průměr: 22 mm

Lícní strana:        

Uvnitř vnějšího kruhu z perlovce se nachází en face stojící postava Herkula, která se loktem pravé ruky opírá o lví kůži položenou na menším sloupku z kmene stromu;
levou rukou postava přidržuje roh hojnosti, z něhož vypadávají zednářské symboly. V pozadí za postavou je vidět reliéf krajiny. Opis: FAVETE LINGVIS.
V úseči medaile třířádkový nápis: AEQVITAS CONCOR / DIA ET VIR / TVS.

Rubní strana: 

Uvnitř vnějšího kruhu z perlovce se nacházejí oblaka, z nichž vystupuje napřažená ruka držící vodováhu v podobě trojúhelníku.
Pod ní je dole na zemi šest volně ležících hrubě opracovaných kamenných bloků. V úseči medaile se nachází ornamentální květinový motiv.
Opis: AEQVA LEGE SORTITVR INSIGNES ET IMOS

Mincovna:  

Inventární číslo:    
N 8 518