Předmětová skupina:    papírová platidla / bankovky
Datace:    

v oběhu: 1. 3. 1990–7. 2. 1993

Země původu:     Česká a Slovenská federativní republika
Vydavatel:   Státní banka československá
Materiál:      papír
Rozměry:        
164 x 80 mm
Série a číslo:s. G 50; č. 124851
Popis: 

Druhé vydání sto korunové bankovky se od původního prvního vydání z roku 1961 lišilo pouze sériovými čísly.
Jejími autory byli F. Heřman, J. Schmidt, J. Mráček a L. Jirka. Na lícní straně platidla žena se snopem obilí v levé ruce, po její pravici stojí muž s hutnickým ochranným štítem,
v pozadí panorama průmyslového závodu. Na rubní straně panorama Hradčan; hlubotisk.

Nominál:  
100 Kčs
Tisk:Státní tiskárna cenin, Praha
Inventární číslo:    
N 7 004