Předmětová skupina:    papírová platidla / bankovky
Datace:    

v oběhu: 1. 10. 1988–31. 7. 1993

Země původu:     Československá socialistická republika
Vydavatel:   Státní banka československá
Materiál:      papír
Rozměry:        
137 x 67 mm
Série a číslo:s. E 76; č. 265629
Popis: 

Platidlo vydané v roce 1988 pochází od autorů A. Brunovského, M. Ondráčka a V. Fajta.
Na lícní straně je vyobrazen Jan Ámos Komenský, na rubní straně alegorický „strom vzdělávání“ a vedle něj mladý pár s knihou v ruce; hlubotisk / letterset.

Nominál:  
20 Kčs
Tisk:Státní tiskárna cenin, Praha
Inventární číslo:    
N 6 787