Předmětová skupina:    papírová platidla / státovky ČSR 1. emise
Datace:    

v oběhu: 7. 7. 1919–31. 1. 1921

Země původu:     Československá republika
Vydavatel:   Bankovní úřad ministerstva financí
Materiál:      papír
Rozměry:        
165 x 95 mm
Série a číslo:s. 0013; č. 437895
Popis: 

Platidlo vydané v roce 1919, jehož autorem je Alfons Mucha pracuje na lícní straně s motivy zemských znaků,
na rubní straně uprostřed sokol, po stranách zrcadlově proti sobě hlava ženy v kroji; knihtisk

Nominál:  
100 Kč
Tisk:Národní politika, Praha
Inventární číslo:    
N 7 162