Mgr. et Mgr. Silvie Novotná

vedoucí oddělení, historička umění
spravuje podsbírku: Lapidárium
Odborná knihovna
telefon: 585 515 144 
mobil: 770 172 353
email: novotna@vmo.cz


Mgr. Denisa Šinkovská Mikolášková

Digitální fotoarchiv VMO
Spravuje podsbírku: Negativy a diapozitivy
telefon: 585 515 127
email: sinkovska@vmo.cz

Fotoarchiv VMO

MgA. Pavel Rozsíval

fotograf
telefon: 585 515 149
email: rozsival@vmo.cz
Bc. Aneta Piňosová, DiS.

konzervátorka
telefon: 585 515 137
email: pinosova@vmo.cz

Konzervátorské pracoviště

Bc. Milan Stecker

konzervátor
telefon: 585 515 160
email: stecker@vmo.cz

Konzervátorské pracoviště

Dana Wlczková

konzervátorka
telefon: 585 515 145
email: wlczkova@vmo.cz

Konzervátorské pracoviště

konzervátorské pracoviště

mobl: 775 878 109

Konzervátorské pracoviště